27841d86b3f6cda72be647d6666ee431 27841d86b3f6cda72be647d6666ee431

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace mohou být sdíleny s inzerentními společnostmi. Používáním webu souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací v záložce cookies.

Česko

Reklamační podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

 

 

Reklamace

 

Reklamace a vrácení zboží zákazníkem

V případě reklamace či vrácení zboží do 14 dní mohou naši zákazníci využít náš reklamační formulář dostupný na adrese www.reklamacniformular.cz.

Zákazník zde dostane návod, jak postupovat v případě reklamace či vrácení zboží. 

 

Standardní postup je následující:

 1. Vrácení zboží zákazníkem (do 14ti dní)
  Zákazník zasílá zboží zpět na adresu centrálního skladu, spolu s kopií faktury a dokumentem o odstoupení od kupní smlouvy, zákazník musí uvést číslo bankovního účtu, kam mu mají být vráceny peníze. Adresa centrálního skladu:
  Gadgets House, s.r.o. - 
  Poděbradská 186/56
  Praha 9
  198 00

 2. Reklamace
  V těchto případech se snažíme o individuální přístup v závislosti na daném problému. Zpravidla se snažíme zařídit opravu či výměnu přímo u dodavatele. Zákazník je instruován na jakou adresu má zboží zaslat. Pokud výměna ani oprava není možná, zákazník opět zasílá zboží na adresu centrálního skladu, po té jsou zákazníkovi vráceny peníze na bankovní účet. 

   

  Jediné, co zákazník musí při reklamaci udělat:

  • vyplní reklamační formulář
  • zabalí zboží zpět do krabice
  • napíše na něj nějaký identifikátor (číslo objednávky)

  O zbytek už se postaráme my a zákazník tak nebude muset čekat frontu na poště, vyplňovat podací lístek, platit za balík a potom ještě žádat o proplacení.

  Zde je odkaz na reklamační formuář, který stačí vyplnit https://www.reklamacniformular.cz/ 

   


  Poškozené zásilky


  Množí se nám případy poškozených zásilek při přepravě. Pro uznání reklamace je nutné dodržet tyto pokyny:

  • zákazník je povinen bezprostředně při dodání spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost pásky, poškození krabice)

  • v případě poškozené zásilky je zákazník povinen sepsat škodní protokol přímo s přepravcem

  • zákazník je povinen ohlásit poškození zásilky danému přepravci a nám, prostřednictvím stránky
   reklamacniformular.cz a to neprodleně (pozdě nahlášené reklamace nebudou uznány)

  • zákazník by měl pořídit důkladnou fotodokumentaci poškozeného balíku (fotografie poškození, fotografie balíku s viditelným spedičním štítkem, fotografie výplně a obalového materiálu)

  Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám se vším poradíme !   Jsme tu pro Vás 

 

Reklamační podmínky produktů označených TExxxxxxxx

 

 •  

 

 

 • Odpovědnost za vady a reklamace

 

   1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího.
   2. Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
   3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
   4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.
   5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
   6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
   7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
   8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

 

 • Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy

 

  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel").
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy 
   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
   2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
   3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
   4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
   5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
  5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.
  6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.
  7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.
  8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Slovensko

Reklamační podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

Text

Reklamační podmínky produktů označených TExxxxxxxx

Text